PREV
NEXT

O nas:

Działalność Centrum opiera się o misję upowszechniania kultury i kreowania jej jako jednego z ważniejszych przejawów życia lokalnej społeczności. Organizacja imprez kulturalnych i artystycznych, przygotowanie wystaw i wernisaży, patronat nad Kołami Gospodyń Wiejskich, stowarzyszeniami oraz zespołami śpiewaczymi, a także oferta warsztatowa, zarówno dla dzieci jak i dorosłych ma za zadanie wspierać integrację społeczną oraz pobudzać do odnajdywania w sobie ukrytych talentów i pasji.

Czym się zajmujemy?

Pielęgnujemy i promujemy przejawy tutejszej tradycji i kultury. Wspieramy lokalnych twórców, zajmujących się dziedzictwem materialnym i niematerialnym. Współpracujemy z rzemieślnikami, rękodzielnikami, a także zespołami śpiewaczymi, historykami i badaczami. Prowadzimy płynną współpracę ze stowarzyszeniami, fundacjami oraz grupami nieformalnymi i instytucjami. Naszą codziennością są działania podejmowane wspólnie z Kołami Gospodyń Wiejskich lub Ochotniczymi Strażami Pożarnymi.

Co dla nas ważne?

Naszym priorytetem jest zapewnienie możliwości rozwoju kulturalnego oraz odpowiadanie na potrzeby kulturalne mieszkańców gminy Drelów. By to osiągnąć, przeprowadzamy sondy lokalne i sporządzamy diagnozy kulturalne. Organizujemy różnorodne zajęcia warsztatowe, serie edukacyjne oraz podejmujemy działania projektowe z pozyskiwaniem dofinansowań zewnętrznych, jak programy dotacyjne Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowego Centrum Kultury oraz innych wartościowych instytucji. Wszystko po to, by nasi odbiorcy mogli korzystać z działań o najwyższym standardzie.

DO GÓRY