PREV
NEXT

REALIZOWANE PROJEKTY

Jesteśmy aktywni na gruncie budowania sieci współpracy i pozyskiwania środków zewnętrznych, a wysoka jakość realizowanych działań jest naszym priorytetem. Nasze koncepcje wsparło Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Narodowe Centrum Kultury, Centrum Spotkania Kultur w Lublinie oraz fundacje korporacyjne, jak Fundacja PZU oraz Santander Bank.

piątek, 22 kwietnia 2022
2021 – „Sieć na kulturę” to projekt realizowany w celu podniesienia kompetencji i kwalifikacji cyfrowych pracowników instytucji kultury, rozwijania kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży oraz wyposażenia placówek w niezbędny sprzęt IT. Dzięki realizacji projektu w Gminnym Centrum Kultury w Drelowie:– Grupy dzieci i młodzieży odbyły certyfikowany cykl szkoleń.– Bezpłatnie pozyskaliśmy dla GCK 5 nowych laptopów
wtorek, 19 stycznia 2021
Kameralna Scena Kultury, zlokalizowana w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Drelowie, powstała w 2020 dzięki dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Infrastruktura Domów Kultury. Budżet projektu wynosił 28 350 zł, z czego prawie 22 tysiące złotych stanowiła dotacja Ministra Kultury. Zadania projektowe obejmowały gruntowną wymianę wyposażenia sali widowiskowej Gminnego
środa, 31 lipca 2019
2019 – Fundacja Santander Bank Polska S.A. wyposażyła Gminne Centrum Kultury w Drelowie w 6 komputerów stacjonarnych, które stanowią podstawę wyposażenia pracowni informatycznej naszej placówki – świetlicy, z której nieodpłatnie korzysta społeczność lokalna.
czwartek, 04 kwietnia 2019
2019 – „Bagnosze. Pokolenia”, realizowany w ramach programu Bardzo Młoda Kultura, dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury i Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. Projekt miał na celu popularyzowanie grupy etnokulturowej Bagnosze, funkcjonującej na terenie dzisiejszej gminy Drelów. W ramach zadania została zrealizowana rodzinna sesja zdjęciowa, w której wzięli udział mieszkańcy gminy w strojach regionalnych. Z
niedziela, 25 listopada 2018
2018 – „Przestrzeń wiejska”, realizowany w ramach programu Bardzo Młoda Kultura, dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury i Centrum Spotkania Kultur w Lublinie: młodzież z terenu gminy wzięła udział w warsztatach psychologicznych i warsztatach teatralnych oraz przeprowadziła flash mob własnego pomysłu w Lublinie i Drelowie.
wtorek, 05 września 2017
2017 – „Potańcz z Ubezpieczycielem”, współfinansowany ze środków Fundacji PZU. Działania projektowe obejmowały wyjazd Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca „Drelowiacy” na Balkan Folk Fest w Warnie (Bułgaria), a także warsztaty tańca ludowego i tradycyjnego dla członków zespołu. Dodatkowo dzięki projektowi zrekrutowano 10 osób do nowej grupy tańca tradycyjnego, które także wzięły udział w warsztatach.
poniedziałek, 20 kwietnia 2015
2015 – „Tworzenie szlaku rowerowego Rękodzieła Ludowego Drelów – Aleksandrówka”, realizowany w ramach działania 413: Wdrażanie lokalnych strategii PROW. Celem projektu była poprawa jakości życia na wsi i promocja infrastruktury turystycznej Gminy Drelów. Do działań projektowych należały warsztaty garncarskie, filcowanie, siutażu oraz wykonywanie frywolitek. Doposażono pracownie w miejscowościach Łózki i Aleksandrówka pod kątem stworzenia odpowiedniej
czwartek, 09 października 2014
2014 – „Tańce narodowe-nasze dziedzictwo”, realizowany w zakresie małych projektów w ramach działania 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013. W ramach zadania przeprowadzono warsztaty tańców narodowych dla Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca „Drelowiacy” oraz zakupiono stroje narodowe na wyposażenie grupy.
poniedziałek, 19 sierpnia 2013
2013 – „Z kulturą ludową za pan brat”, realizowany z zakresu małych projektów w ramach działania 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013. Zrealizowano wówczas warsztaty tańca ludowego dla dzieci i młodzieży, a także zakupiono stroje ludowe dla Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca „Drelowiacy”.
DO GÓRY