PREV
NEXT

Gromadzimy tutaj pozycje, odnośniki, skany, publikacje z materiałami dotyczącymi historii, tradycji oraz kultury ludowej naszego regionu.

wtorek, 16 lutego 2021
Publikacja zawierająca przebieg prześladowań unitów na Podlasiu, w tym rozdział „Masakra w Drelowie”, opisujący wydarzenia ze stycznia 1874 roku.
wtorek, 16 lutego 2021
Opis ziemi międzyrzeckiej z uwzględnieniem okolic Drelowa, dawniej wchodzącego w skład ówczesnych włości międzyrzeckich. Znajdziecie tu charakterystykę ówczesnej parafii, statystyki z końca XIX wieku oraz opis obyczajów przodków tutejszych Bagnoszy – Rusinów, zamieszkujących niegdyś okolice Drelowa.
wtorek, 16 lutego 2021
Czasopismo zawierające artykuły o lokalnych regionaliach, historii i kulturze. Dotychczas wydane tomy dostępne są nieodpłatnie w formacie PDF na stronie internetowej Bialskiej Biblioteki Cyfrowej: https://bbc.mbp.org.pl/dlibra
wtorek, 16 lutego 2021
Opis historii Drelowa, sięgający czasów jego powstania. Autor zawarł tu informacje o wczesnośredniowiecznej historii Drelowa, istniejącej tu niegdyś Wielkiej Puszczy Podlaskiej i pierwszych osadnikach – smolarzach, osiedlających się w puszczy. Wyjaśnia genezę nazwy „Drelów”, który dawniej nazywany był „Drzewlewem”. Na szczególną uwagę zasługuje uwzględnienie dawnych nazw obiektów znajdujących się na terenie dzisiejszej gminy Drelów: jezior
wtorek, 16 lutego 2021
Leksykon osób związanych z Międzyrzecem Podlaskim od początku jego istnienia do współczesności. Dotychczas powstały trzy wydania niniejszej publikacji. Jedną z osób zapisanych w leksykonie jest etnograf Feliks Olesiejuk, pochodzący z Drelowa. Dzięki jego wieloletniej pracy i biegłości historycznej, dysponujemy dziś obszernym opisem lokalnej kultury tradycyjnej oraz historii mikroregionu Bagnosze.
wtorek, 16 lutego 2021
Monografia poświęcona miejscu lokalnego kultu świętego Onufrego. Historia tego miejsca jest niezwykle ciekawa, począwszy od grodziska, jakie mieściło się tu w średniowieczu, a kończąc na ostatnim pustelniku, który do połowy XX wieku zamieszkiwał w tutejszym uroczysku leśnym i opiekował się kaplicą pw. św. Onufrego.
wtorek, 16 lutego 2021
Młyny wietrzne były nieodłączną częścią gospodarki i krajobrazu gminy Drelów – nie bez powodu w herbie gminy znajduje się wiatrak. Publikacja Renaty Maj zawiera bogatą dokumentację zdjęciową, cytaty zaczerpnięte ze źródeł historycznych oraz charakterystykę młynarstwa w powiecie bialskim. Na szczególną uwagę zasługuje zamieszczony w publikacji, projekt wiatraka – koźlaka z miejscowości Szóstka, oraz archiwalne zdjęcia
wtorek, 16 lutego 2021
Publikacja profesora Piotra Dahliga, związanego z Uniwersytetem Warszawskim i Instytutem Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Niniejsza książka jest poświęcona tradycji gry na ligawce w okresie Adwentu. Znajdziecie tu szczegółowy opis wyrobu ligawek i gry na tych instrumentach, a także wyniki badań terenowych przeprowadzonych przez autora na Podlasiu i Mazowszu. Badania potwierdziły, że w naszym najbliższym sąsiedztwie,
czwartek, 16 lutego 2006
Zbiór reportaży literackich autorstwa laureata Nagrody Nobla, spisanych na przełomie XIX i XX wieku. Opisuje losy mieszkańców Południowego Podlasia, ze szczególnym uwzględnieniem unitów, usiłujących zachować swoją tożsamość i wyznanie w obliczu prześladowań, wykluczenia społecznego i doświadczonej traumy.
piątek, 10 marca 2000
Podstawa biblioteczki każdej osoby zainteresowanej etnografią Polski wschodniej, a w szczególności tradycją Bagnoszy i Bojarów Międzyrzeckich. Rzetelny opis cyklu rocznego podlaskiej wsi, z uwzględnieniem praktyk, które z biegiem lat odeszły w zapomnienie. Zawarte tu zostały  opisy obrzędów, pieśni, rękodzieła, oraz relacje nieżyjących już mieszkańców ziemi drelowskiej, spisane w II połowie XX wieku.
DO GÓRY