PREV
NEXT

Gmina Drelów Kreską Malowana

Gminna Biblioteka Publiczna oraz Gminne Centrum Kultury w Drelowie przygotowały konkurs promujący atrakcyjność i unikalność gminy Drelów, skłaniający do sięgania w głąb własnej wyobraźni i motywujący do poznawania nieodkrytych dotąd zakątków. Konkurs został objęty patronatem Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Drelowskiej oraz Wójta Gminy Drelów. Jego celem to utrwalenie współczesnego budownictwa, zabytków, ciekawych miejsc i pejzaży charakterystycznych dla Gminy Drelów.

By wziąć udział w konkursie, należało zgłosić jedną, własnoręcznie przygotowaną pracę plastyczną w formacie A3, wykonaną wybraną techniką (np. pióro, węgiel, ołówek, sangwina, kreda, rapidograf). By rysunek został poddany ocenie, powinien być odtworzeniem rzeczywistego fragmentu jednej z osiemnastu miejscowości Gminy Drelów ze wskazaniem na obecnie istniejące zabudowania, ulice, zabytki, interesujące miejsca lub pejzaże.

Prace konkursowe zostały wyeksponowane na wystawie pokonkursowej, towarzyszącej obchodom Dni Drelowa 2019. W trakcie imprezy miało miejsce rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród autorom zwycięskich prac.

DO GÓRY