PREV
NEXT

Wystawy etnograficzne

Pierwsze ekspozycje etnograficzne Gminnego Centrum Kultury w Drelowie powstawały pod hasłem „Mamo, Tato, nie pal”, a w 2020 roku cykl zyskał miano „Wystawy etnograficzne”. Przez organizację wystaw pragniemy ocalić od zapomnienia przedmioty powszechnego użytku minionych pokoleń oraz stworzyć dokumentację kultury codziennej odchodzącej wraz z ludźmi. Wiosną każdego roku powstaje nowa ekspozycja, a jej wernisaż rokrocznie odbywa się podczas Powiatowego Przeglądu Kapel i Śpiewaków Ludowych, organizowanym we współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Kultury w Lublinie oraz Starostwem Powiatowym w Białej Podlaskiej.

W zbiór eksponatów do każdej wystawy zaangażowana jest lokalna społeczność. Mieszkańcy gminy Drelów biorą czynny udział w życiu Gminnego Centrum Kultury w Drelowie, przekazując lub wypożyczając naszej instytucji przedmioty o wartości historycznej, a także udzielają bogatych informacji w zakresie lokalnej kultury ludowej. Bez tego powstanie serii „Wystawy etnograficzne” byłoby niemożliwe, ponieważ, jak wiadomo – to mieszkańcy danego regionu tworzą materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe.

DO GÓRY