PREV
NEXT

Koło Gospodyń Wiejskich z Żerocina

Koło Gospodyń Wiejskich z Żerocina
Ilość członkiń: 34
Przewodnicząca: Janina Waszczuk
Data rejestracji w ARiMR: 18 grudnia 2019 r.

KOŁO TRADYCYJNE I NOWOCZESNE

Koło Gospodyń Wiejskich z Żerocina zostało założone w 1956 r. Po kilkudziesięciu latach działalności Koło nieco ograniczyło swoją działalność, a w roku 2007 nastąpiła pełna reaktywacja. Obecnie w żegocińskim KGW działają czynnie 34 kobiety. Członkinie Koła od wielu lat utrzymują ze sobą dobrosąsiedzkie relacje. Dodatkowo, w momencie wejścia Polski do Unii Europejskiej i podniesienia rangi temu co tradycyjne i regionalne, zawiązanie Koła wpisało się w pewien trend i ułatwiło rozszerzanie działalności.

  Siedzibą Koła jest Dom Ludowy w Żerocinie, znajdujący się przy strażnicy OSP Żerocin, przystosowany do działalności Koła dzięki obecności zaplecza kuchennego oraz dużej sali ze sceną. Członkinie Koła pozyskują środki finansowe od sponsorów, z własnych składek członkowskich, ze wsparcia Gminnego Centrum Kultury w Drelowie i Władz Gminy Drelów, wypożyczania zastawy stołowej na uroczystości okazjonalne oraz z licznych nagród otrzymywanych w konkursach związanych z rękodziełem ludowym. W roku 2008 zakupiono jednakowe, szyte na miarę, stylizowane stroje ludowe, obecnie będące wizytówką Koła i elementem rozpoznawalnym na wielu imprezach masowych.    Od roku 2011 członkinie Koła rozpoczęły działalność wokalną i występują jako Zespół Śpiewaczy z repertuarem obejmującym pieśni ludowe, biesiadne, religijne, patriotyczne i okolicznościowe. W miarę potrzeb Zespół opracowuje własne przyśpiewki do znanych melodii ludowych. Panie dbają również o zachowanie tradycji, spisując pieśni zasłyszane od najstarszych mieszkańców wsi i chroniąc je przed zapomnieniem. Jednym z celów KGW jest przekazanie piękna i bogactwa tradycji młodszemu pokoleniu, które czynnie włącza się w niektóre prace i inicjatywy.

Koło Gospodyń Wiejskich z Żerocina szczyci się wykonywaniem tradycyjnych wieńców dożynkowych, zdobionych wyrobami ze słomy oraz sznurka lnianego, nagradzanych wysokimi lokatami na dożynkach gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Wieńce wite są od 2007 r., od momentu ponownego włączenia się Koła w społeczno – kulturalne życie gminy. Ponadto członkinie Koła specjalizują się w różnych technikach artystycznych, dzięki czemu dorobek KGW jest bardzo imponujący i urozmaicony.  Koło może się poszczycić wyrobami z papierowikliny, krepiny oraz słomy, a poszczególne panie specjalizują się w koronkarstwie, hafcie i różnych  technikach plastycznych, ciągle dążąc do poszerzania swojej wiedzy i zdolności manualnych poprzez udziały w warsztatach rękodzielniczych (wyroby ze słomy, filcu, frywolitka czy garncarstwo) oraz kulinarnych, organizowanych przez zaprzyjaźnione Gminne Centrum Kultury w Drelowie, otaczające Koło swoim patronatem.

KGW Żerocin w 2011 r. wzięło udział w projekcie „Smaki Gminy Drelów”, przygotowując popisowe danie regionalne, jakim jest „Gęś Talatyckich”. Przepis na faszerowaną kaszą gęś przekazywany jest z pokolenia na pokolenie wśród żerocińskich gospodyń. Według ustnych przekazów wiadomo, iż tak przyrządzoną gęsią Pan Dworu w Żerocinie częstował ludzi pracujących we dworze, tradycyjnie w dzień Świętego Marcina. Udział w projekcie zaowocował umieszczeniem przepisu na gęś oraz inne tradycyjne potrawy z Żerocina w pięknie wydanym folderze „Smaki Gminy Drelów”.

Koło Gospodyń od wielu lat bierze udział w projekcie realizowanym przez GCK w Drelowie, czego efektem jest coroczna organizacja wydarzenia kulturalnego, jakim są obchody Niedzieli Palmowej, połączone z konkursem na najpiękniejszą pisankę i palmę wielkanocną, w kategorii indywidualnej dla społeczności lokalnej oraz grupowej dla zapraszanych Kół Gospodyń z całego regionu gminy Drelów. Niedziela Palmowa obchodzona jest tydzień przed Wielkanocą, uroczystość ta została wpisana w kalendarz kulturalny gminy. Wydarzenie to połączone jest również z przeglądem pieśni wielkopostnych organizowanym dla Zespołów Śpiewaczych z terenu gminy Drelów. Kolo każdego roku przygotowuje wspólnie pokaźnych rozmiarów palmę wielkanocną, wyróżniającą się mnogością użytych materiałów i splotów, zdobywając najwyższe lokaty w  konkursie na Najpiękniejszą palmę grupową”.

KGW współpracuje z przedstawicielami Gminy Drelów oraz Kołami Gospodyń z sąsiednich miejscowości, a także nieocenionym partnerem, jakim jest Ochotnicza Straż Pożarna w Żerocinie, otaczając wraz z nią swoją opieką cały Dom Ludowy i przylegający do niej teren.  Współpraca z OSP opiera się na wzajemnym wsparciu każdej z inicjatyw podejmowanych przez obie organizacje, bez którego niektóre z działań nie były by możliwe do zrealizowania. Również mieszkańcy Żerocina chętnie włączają się w działalność członkiń Koła, wspierając je pracą własnych rąk i kreatywnością, zwłaszcza podczas organizacji dożynek gminnych, które w Żerocinie odbyły się dwukrotnie (2011 i 2015) w przeciągu czterech lat. Oba wydarzenia zgromadziły tysiące mieszkańców i gości, a dzięki współpracy Koła, OSP i mieszkańców obfitowały we wspaniałe rękodzieło, wyroby kulinarne oraz doskonałą organizację.

Lata 2015 i 2016 zapisały się na kartach historii KGW z Żerocina jako pasmo sukcesów i ogromnych osiągnięć. Wieniec dożynkowy, wykonany w 2015 r. został zgłoszony do Ogólnopolskiego Konkursu Dożynkowego „Zbierzcie kłosy na wieniec” organizowanego przez portal mojeKGW.pl i zajął II miejsce w regionie bialskopodlaskim. W nagrodę czlonkinie Koła otrzymały pamiątkowy dyplom oraz piękną publikację „Najwspanialsze Wieńce Dożynkowe Polski”, w której umieszczono zdjęcia laureatów z każdego regionu. Wieniec KGW z Żerocina zdobi pierwszą stronę poświęconą regionowi bialskopodlaskiemu. Dodatkowo Koło Gospodyń Wiejskich z Żerocina promując na portalu mojeKGW.pl własną działalność oraz cenne wartości pielęgnowane poprzez wspólną pracę i pasje, znalazło się wśród 500 kół uhonorowanych tytułem „Koło Tradycyjne i Nowoczesne”, otrzymując tym samym Certyfikat Członkostwa potwierdzający dołączenie do grona organizacji kultywujących polską tradycję. W 2016 roku Koło wzięło udział w ogólnopolskim konkursie “Kobiety na start”, organizowanego przez magazyn “Gospodyni” oraz “Tygodnik Poradnik Rolniczy”. KGW Żerocin dzięki swej działalności społecznej udokumentowanej kroniką oraz rozbudowanym opisem dotarło do finału konkursu, jako jedyna organizacja kobieca z województwa lubelskiego. Finał konkursu miał miejsce w Licheniu podczas VI Ogólnopolskiego Zjazdu Kół Gospodyń Wiejskich i innych organizacji kobiecych z terenów wiejskich. Działalność Koła Gospodyń jest dla jej członkiń wspaniałą odskocznią od codziennych zajęć, spotkania to chwile spędzone w rozumiejącym się gronie, służącym radą i wsparciem. Każda podjęta inicjatywa i każdy osiągnięty wspólnie sukces, dają ogromną satysfakcję i motywację do dalszego działania.

OSIĄGNIĘCIA:

Konkurs na Najpiękniejszą Tradycyjną Palmę Wielkanocną (kategoria grupowa):
2012 (gmina) – I miejsce
2014 (gmina) – II miejsce
2014 (powiat) – III miejsce
2015 (gmina) – I miejsce
2015 (powiat) – I miejsce
2016 (gmina) – II miejsce
2016 (powiat) – I miejsce

Konkurs na Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy:

2007 – I miejsce na dożynkach gminnych

2009 – I miejsce na dożynkach gminnych

II miejsce na dożynkach powiatowych

Wyróżnienie na dożynkach powiatowych

2011 – I miejsce na dożynkach gminnych

I miejsce na dożynkach powiatowych

2015 – I miejsce na dożynkach gminnych

III miejsce na dożynkach powiatowych

2016 – I miejsce na dożynkach gminnych

I miejsce na dożynkach powiatowych

2017 – I miejsce na dożynkach gminnych

Wyróżnienie na dożynkach powiatowych

2018 – I miejsce na dożynkach gminnych

I miejsce na dożynkach powiatowych

2019 – miejsce na dożynkach powiatowych

2020 – I miejsce na dożynkach gminnych

DO GÓRY