PREV
NEXT

Z KART HISTORII

Gminny Ośrodek Kultury w Drelowie utworzono w 1988 roku uchwałą Gminnej Rady Narodowej. W maju 1991 roku przedstawiciele władz dokonali uroczystego otwarcia obiektu – w tym szczególnym wydarzeniu uczestniczył wojewoda bialskopodlaski, Tadeusz Korszeń oraz poseł Ziemi Podlaskiej – Franciszek Jerzy Stefaniuk. Funkcję dyrektora placówki objął wówczas Dariusz Wołowik. Trzy lata później, w 1994 roku, zmieniono nazwę instytucji na Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji. W budynku wyodrębniono wówczas do użytku publicznego obszerną salę widowiskową (dzisiejszą Kameralną Scenę Kultury, stworzoną dzięki dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego). W GOKSiR mieściły się także pracownia plastyczna, fotograficzna, oraz kawiarnia. Obecna forma naszej instytucji została powołana uchwałą z 1998 roku. Zmieniono nazwę na Gminne Centrum Kultury, a placówka rozpoczęła czynną działalność w 1999 r. Początkowo funkcję dyrektora pełnił Bogdan Sozoniuk, natomiast pod koniec 1999 r. stanowisko objęła Wiesława Zaremba. Początkowo w strukturach GCK znajdowała się Gminna Biblioteka Publiczna w Drelowie wraz z filiami w Żerocinie i Szóstce. Odłączenie instytucji nastąpiło w 2001 roku. W lutym 2019 roku dyrektorem Gminnego Centrum Kultury w Drelowie został Michał Olesiejuk.

DO GÓRY