PREV
NEXT

Dożynki Gminne – Zahajki 2021

Na wstępie podziękowania dla wszystkich, którzy przyczynili się do tego, że ta uroczystość miała taki wymiar i przebieg. Jest to zawsze praca i zaangażowanie wielu osób i jednostek. W szczególności:

Dziękujemy Państwu Wioletcie i Michałowi Jeleszuk, za udostępnienie tego pięknego obiektu Dworek Zahajki wraz z bogatą infrastrukturą. Za gościnność, zaufanie i kapitalne zarządzanie obsługą.

Dziękujemy Pani Radnej Ewie Tarasiuk, Pani Sołtys Krystynie Kozłowiec, wszystkim mieszkańcom wsi Zahajki za sprawną i zorganizowaną obsługę uroczystości, dożynkowe dekoracje, dbanie o porządek i wiele, wiele by wymieniać.

Podziękowania jednostkom OSP z Żerocina i Drelowa za kierowanie ruchem, parkingami, wszelką pomoc i dbanie o bezpieczeństwo. Dziękujemy chorążemu oraz Pocztom Sztandarowym za uświetnienie naszej uroczystości.

Dziękujemy zespołowi Czerwone Korale z Zahajek, zespołowi Harmonijkowe Echo, uczniom Szkoły Podstawowej w Drelowie, siostrom Bułhak, zespołowi MAXEL, Radosławowi Struczyk, Wojciechowi Zarembie za wspaniałą oprawę muzyczną.

Jeszcze raz dziękujemy sponsorom, którzy wsparli organizację dożynek:

 • Pani Joannie i Łukaszowi Wójcik – przedsiębiorstwo PESAN
 • Panu Józefowi Wiśniewskiemu – Przedsiębiorstwo WIPASZ
 • Panu Jakubowi Leszczuk – Centrum medycznemu EMPATIA
 • Państwu Magdalenie i Krzysztofowi Semeniuk
 • Pani Dorocie Jakubiuk z firmy PASARELLA
 • Pani Jagodzie Panasiuk-Jakimiak
 • Panu Wiesławowi Kozaczuk – Bank Spółdzielczy w Międzyrzecu Podl.
 • Panu Jarosławowi Olesiejuk – Auto Handel GOLDEN CAR
 • Państwu Mariuszowi i Monice Matysiak
 • Panu Piotrowi Świerczewskiemu – Centrum ogrodnicze DAKOL

Dziękujemy i jednocześnie gratulujemy Sołectwom oraz Kołom Gospodyń Wiejskich przygotowania kunsztownych wieńców dożynkowych. Jak przyznała komisja konkursowa- wybór najpiękniejszego był karkołomnym zadaniem, ponieważ wszystkie zasługiwały na miejsce na podium. Skoro o konkursie mowa- dziękujemy jury na czele z Panią Anielą Halczuk.

A oto wyniki konkursu na najpiękniejszy wieniec dożynkowy Gminy Drelów:

Wieniec tradycyjny:

 1. Szóstka
 2. Żerocin
 3. Worsy

Wyróżnienie: Łózki i Przechodzisko

Wieniec współczesny:

 1. Szachy
 2. Drelów
 3. Zahajki

Wyróżnienie: Dołha

Na koniec dziękujemy wszystkim przybyłym gościom i mamy nadzieje- do zobaczenia za rok, a widzimy się w Łózkach!

Foto – www.fotomj.pl

DO GÓRY