PREV
NEXT

Powiatowy Przegląd Tradycji Wielkanocnych w Sosnówce

Gmina Drelów opanowała podium podczas Powiatowego Przeglądu Tradycji Wielkanocnych w Sosnówce! Z blisko 200 prac, twórczość mieszkanek naszej gminy została nagrodzona poszczególnych kategoriach aż czterokrotnie.

Pisanka współczesna:

I miejsce – Pani Henryka Polikarczuk z Szóstki,

II miejsce – Pani Anna Wróbel z Zahajek.

Palma tradycyjna wykonywana grupowo:

I miejsce – Panie: Halina Michalczuk, Stanisława Grochowska, Jadwiga Jaworska, Urszula Kowalczuk z Zespołu Śpiewaczego Bagnoszki z Drelowa.

Palma tradycyjna wykonywana indywidualnie:

II miejsce – Pani Jadwiga Jaworska z Drelowa.

SERDECZNIE GRATULUJEMY!

DO GÓRY