PREV
NEXT

Projekt Bardzo Młoda Kultura

Od maja do sierpnia 2018 roku w ramach programu „Młodzi LUBią Kulturę. Lubelska Sieć Edukacji Kulturalnej” mieliśmy przyjemność realizować projekt „Przestrzeń wiejska”. Dzięki otrzymanemu grantowi zorganizowaliśmy warsztaty rozwoju osobistego oraz warsztaty teatralne zakończone flash mobem, a nasze zajęcia prowadzili wybitni specjaliści. Zajęcia odbywały się bezpłatnie, a beneficjentami projektu była młodzież z gminy Drelów – młodzież o ogromnym potencjale animacyjnym.

Dziękujemy Centrum Spotkania Kultur w Lublinie za współpracę i nowe możliwości. Dzięki realizacji działania „Przestrzeń wiejska” i zaangażowaniu lokalnej młodzieży, we wrześniu 2018 roku przy Gminnym Centrum Kultury w Drelowie powstał Drelowski Klub Planszówkowy „Wygryw”. Konsekwentnie działamy dalej…

DO GÓRY