PREV
NEXT

Powiatowy Dzień Działacza Kultury w Drelowie

6 czerwca  2018 roku do Gminnego Centrum Kultury w Drelowie, na zaproszenie Starosty Powiatu Bialskiego zawitali działacze kultury z terenu powiatu, aby przy sprzyjającej słonecznej pogodzie wspólnie świętować Powiatowy Dzień Działacza Kultury, zorganizowany przez Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej przy współpracy  z Gminnym Centrum Kultury w Drelowie oraz Wójtem Gminy Drelów. Tegoroczne spotkanie rozpoczął występ Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca „ Drelowiacy”, działającego przy GCK w Drelowie. Następnie głos zabrali zaproszeni goście oraz Starosta Bialski, którzy zwrócili szczególną uwagę na ważną i niezwykle aktualną misję kultywowania  zanikającej lokalnej kultury. Podczas spotkania padło  wiele ciepłych słów skierowanych do osób, które swoją wytrwałością oraz ciężką i systematyczną  pracą angażują się w misję szerzenia szeroko pojętej kultury. Spotkanie w gronie animatorów, twórców i działaczy kultury stało się doskonałą okazją do nagrodzenia osób, szczególnie zasłużonych dla kultury – wręczono „Bialskie  Talenty” za 2017 r.  Podsumowano również konkurs „Samorząd gminny przyjazny kulturze”.

W przerwach między konkursami można było podziwiać talenty taneczne oraz  wokalne. Na drelowskiej scenie zaprezentowali się: Zespół Śpiewaczy „ Bagnoszki” z Drelowa oraz utalentowana młodzież  z terenu powiatu bialskiego.

Dzień Działacza Kultury, to jest bardzo dobry moment, żeby spotkać się i podziękować tym, którzy w sposób naprawdę szczególny angażują się w rozwój kultury. To jest naprawdę bardzo duża rzesza ludzi, która tą kulturę tworzy, kultywuje ją i za to należą się wielkie słowa uznania i podziękowania tym ludziom. Dzisiejszy dzień, to też bardzo dobry moment, żeby wręczyć statuetki bialskim talentom w różnych dziedzinach – mówił podczas spotkania starosta bialski Mariusz Filipiuk.

DO GÓRY