PREV
NEXT

Gminne Centrum Kultury w Drelowie odznaczone medalem „Zasłużony dla Powiatu Bialskiego”

Jest nam niezwykle miło poinformować, iż w dniu 2 września 2018 r. podczas XX Powiatowych Dożynek Powiatowych w Drelowie, Gminne Centrum Kultury w Drelowie zostało odznaczone medalem „Zasłużony dla Powiatu Bialskiego”.

Uzasadnieniem przyznania wyróżnienia jest działalność Gminnego Centrum Kultury w Drelowie, które od wielu lat kreuje życie kulturalne Gminy Drelów, aktywizując przy tym społeczność lokalną. Oferta placówki jest szeroka. Znajdziemy tu działania z zakresu wspierania, utrwalania i upowszechniania szeroko pojętej tradycji, takiej jak m.in.: wysoko rozwinięte rękodzieło, teatry obrzędowe (od 16 lat jest organizatorem Powiatowego Przeglądu Teatrów Obrzędowych podczas którego zwyczaje i obrzędy południowego Podlasia prezentują grupy teatralne z Powiatu Bialskiego a w ostatnich trzech latach jest to wydarzenie regionalne), muzyka tradycyjna. Funkcjonuje tu także Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca „Drelowiacy”, wielokrotny laureat konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych. Działa również grupa teatralna TU I TERAZ skupiająca dzieci, młodzież i dorosłych. Swoim patronatem instytucja obejmuje 5 zespołów ludowych i 8 grup KGW z terenu Gminy. Ponadto Gminne Centrum Kultury w Drelowie prężnie pozyskuje fundusze zewnętrzne, dzięki którym przyczynia się do rozwoju kulturalnego Gminy, wcielając w życie innowacyjne metody działania i animacji. Doskonałym przykładem dokonania przez instytucję trafnej diagnozy potrzeb kulturalnych środowiska lokalnego są: spektakle edukacyjne dla dzieci i młodzieży przygotowane przez pracowników, lekcje regionalne, wystawy, niestacjonarna oferta animacyjna realizowana poza siedzibą instytucji, liczne warsztaty rękodzielnicze i artystyczne dla różnych grup wiekowych, warsztaty muzyczne (zajęcia emisji głosu, warsztaty gitarowe, warsztaty perkusyjne) oraz klub gier planszowych. GCK współpracuje także z Świetlicą Środowiskową Polskiego Czerwonego Krzyża. Kształtowanie oferty Gminnego Centrum Kultury jest ciągłym procesem, ponieważ Dyrektor i Pracownicy instytucji stawiają na ciągły rozwój, świeże spojrzenie i dostosowanie do sugestii i potrzeb odbiorców.

DO GÓRY