PREV
NEXT

Wystawa archeologiczno – garncarska

W dniach 10 września – 5 października 2018 r. odwiedzający Gminne Centrum Kultury w Drelowie mogli obejrzeć wystawę czasową pod hasłem: „WYSTAWA ARCHEOLOGICZNO – GARNCARSKA”, przygotowana przez pracowników GCK.

Wystawę oparto o:

 * wykopaliska archeologiczne w Gminie Drelów (plansze tematyczne),

* tematykę Gotów (odzież, zdobnictwo),

* ginący zawód – garncarstwo, z zastosowaniem rożnych technik wypalania (piecowe, jamowe).

Wystawę zwiedzały dzieci, młodzież i osoby dorosłe. Gościliśmy uczniów i nauczycieli szkół gminnych oraz wychowanków i wychowawców Przedszkola Samorządowego w Drelowie, którzy wzięli udział w lekcji regionalnej o garncarstwie, opartej na wystawie.

DO GÓRY