PREV
NEXT

Jubileusz 15-lecia „Czerwonych Korali” z Zahajek

20 października 2018 r. w Domu Ludowym w Zahajkach odbyło się Jesienne Spotkanie z Folklorempołączone zJubileuszem 15 – lecia Zespołu Śpiewaczego „Czerwone Korale” z Zahajek. Dziękujemy Zespołowi za wieloletnią działalność i wkład w krzewienie lokalnej kultury!

Foto: W. Pepa, Międzyrzec.info

DO GÓRY