PREV
NEXT

Książka o Zespole Śpiewaczym „Bagnoszki”

W tym roku przypada 35 rocznica powstania Zespołu Śpiewaczego „Bagnoszki”. Z tej okazji została wydana książka, której powstanie z przyjemnością koordynowaliśmy.
116 stronicowa publikacja jest zbiorem informacji i podsumowaniem dorobku artystycznego Zespołu. Opowiada o repertuarze, festiwalach, zdobytych wyróżnieniach ciekawostkach i przede wszystkim osobach zaangażowanych w funkcjonowanie Zespołu.
W wydawnictwie zawarta jest również baza ponad 60 autentycznych pieśni z naszych terenów, z transkrypcją nutową części z nich. Pojawia się także wątek Zespołu Śpiewaczek Ludowych z Drelowa oraz wspomnienie nietuzinkowych postaci Ziemi Drelowskiej, jak Władysław Hawryluk.
W książce pojawiają się artykuły takich autorytetów w dziedzinie kultury ludowej, jak prof. dr hab. Jan Adamowski z UMCS w Lublinie, a wydawnictwo do druku opiniowała dr hab. Mariola Tymochowicz z Muzeum Narodowego w Lublinie.
W imieniu Gminnego Centrum oraz inicjatorki publikacji- Pani Jadwigi Jaworskiej, serdecznie dziękujemy wszystkim sponsorom oraz osobom, które pomogły nam w realizacji tego przedsięwzięcia Szczególne słowa uznania kierujemy w stronę: Pani Ewy Strok, Pani Marioli Tymochowicz, Pana Jana Adamowskiego oraz Pana Andrzeja Sara.

DO GÓRY