PREV
NEXT

Feliks Olesiejuk „Monografia wsi Drelów”

Opis historii Drelowa, sięgający czasów jego powstania. Autor zawarł tu informacje o wczesnośredniowiecznej historii Drelowa, istniejącej tu niegdyś Wielkiej Puszczy Podlaskiej i pierwszych osadnikach – smolarzach, osiedlających się w puszczy. Wyjaśnia genezę nazwy „Drelów”, który dawniej nazywany był „Drzewlewem”. Na szczególną uwagę zasługuje uwzględnienie dawnych nazw obiektów znajdujących się na terenie dzisiejszej gminy Drelów: jezior (np. jezioro Moczuło, Topiło), a także bagien, łąk i gościńców.

DO GÓRY