PREV
NEXT

Piotr Dahlig „Muzyka Adwentu. Mazowiecko – podlaska tradycja gry na ligawce”, Warszawa 2003

Publikacja profesora Piotra Dahliga, związanego z Uniwersytetem Warszawskim i Instytutem Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Niniejsza książka jest poświęcona tradycji gry na ligawce w okresie Adwentu. Znajdziecie tu szczegółowy opis wyrobu ligawek i gry na tych instrumentach, a także wyniki badań terenowych przeprowadzonych przez autora na Podlasiu i Mazowszu. Badania potwierdziły, że w naszym najbliższym sąsiedztwie, w miejscowości Bereza i Ostrówki, praktykowano adwentową grę na instrumentach pasterskich.

DO GÓRY