PREV
NEXT

„Wędrówka przez czas”

„Wędrówka przez czas” to cykl oparty na badaniach terenowych, przeprowadzanych na obszarze gminy Drelów. Dokumentujemy wspomnienia naszych rozmówców i zachowujemy od zapomnienia niematerialne i materialne dziedzictwo kulturowe. Pomysłodawczynią serii jest Anna Ostapiuk, były instruktor Gminnego Centrum Kultury w Drelowie, rękodzielniczka, pasjonatka historii i genealogii, członkini Koła Gospodyń Wiejskich w Żerocinie.

Zwracamy się z prośbą wszystkich zainteresowanych tematem, o umożliwienie
i zorganizowanie spotkań z najstarszymi mieszkańcami gminy Drelów. Znasz takie osoby?
Wspólnie ocalmy od zapomnienia cenne wspomnienia i przekażmy to bogactwo przyszłym pokoleniom.

Wszystkie osoby gromadzące informacje o Gminie Drelów, jej mieszkańcach i życiu dawnej wsi:studentów, pasjonatów historii i tradycji, genealogów, zachęcamy do korzystania z naszych zbiorów, dostępnych w formie papierowej, zdjęciowej i video. Napisz do nas wiadomość na adres gck.drelow@gmail.com.

Czekamy na Ciebie

Wędrówka przez czas – z wizytą w Leszczance

28 września 2018 r. w ramach cyklu „Wędrówka przez czas” spotkaliśmy się w Leszczance u Państwa Bogumiły i Tadeusza Hajczuk. Zaproszenie na spotkanie przyjęły również Panie Celina Waszczuk i Kazimiera Borowik. Rozmowę z jednymi z najstarszych mieszkańców Leszczanki poprowadziły instruktorki GCK w Drelowie Anna Ostapiuk i Beata Lewczuk.

Podczas spotkania rozmowni mieszkańcy wrócili wspomnieniami do czasów dzieciństwa i swojej młodości, opowiedzieli nam o dawnych zabawach, pracy w domu i zarobkowej, tradycjach weselnych i okołoświątecznych oraz wszelkich przejawach życia na dawnej wsi. Przypomnieli o dawnej szkole i sposobach spędzaniu tak okrojonego dla ówczesnych dzieci i młodzieży wolnego czasu. Wspominali znajomych, krewnych, sąsiadów. Smak dawnego chleba, jagód i sacharyny.

Dziękujemy za ciepłe przyjęcie, za długie godziny rozmów, udostępnienie wzruszających zdjęć i podzielenie się z nami swoim prywatnym kawałkiem świata utkanym ze wspomnień.

Wędrówka przez czas – z wizytą w Łózkach

W ramach naszego cyklu „Wędrówka przez czas” 28.02.2018 r. gościliśmy u Pana Mariana Majczyny w Łózkach, który podzielił się z nami wspomnieniami z lat dzieciństwa, młodości, małżeństwa, barwnie opisał życie dawnej wsi oraz czasy wojny i historycznych zawirowań. Wspominał bliskich, znajomych, sąsiadów. Opowiadał o dawnych zawodach, pasjach, pracy w domu
i w gospodarstwie.

Spotkanie odbyło się za sprawą zaangażowania i uprzejmości Pani Krystyny Nowak z Łózek, członkini Zespołu Śpiewaczego „Kalina”, której serdecznie dziękujemy! Wywiad przeprowadziły
i udokumentowały instruktorki Gminnego Centrum Kultury w Drelowie Anna Ostapiuk i Angelika Magier.

    A do wszystkich zainteresowanych tematem zwracamy się z prośbą
o umożliwienie i zorganizowanie spotkań z najstarszymi mieszkańcami gminy Drelów.
Wspólnie ocalmy od zapomnienia cenne wspomnienia i przekażmy to bogactwo przyszłym pokoleniom.

Wędrówka przez czas – z wizytą w Przechodzisku  

W ramach działania „Wędrówka przez czas” już po raz trzeci spotkaliśmy się z najstarszymi mieszkańcami kolejnej miejscowości w gminie Drelów, by czerpać garściami niezwykłą wiedzę na temat dawnych czasów.

Tym razem miały miejsce dwie wizyty w Przechodzisku: 8 i 29 listopada 2017 r. dwie mieszkanki wsi Alicja Jedynak z d. Byczyk i Maria Szykut z d. Pawluczyk –  podzieliły się z nami swoimi cennymi wspomnieniami. Przedstawiły nam dawne życie na wsi, codzienność i zwyczaje. Opowiedziały o pracy na gospodarstwie i chwilach dla siebie, które tak trudno było odnaleźć. Udostępniły cenne, pamiątkowe rodzinne fotografie i z sentymentem snuły opowieści o członkach rodziny, m. in. ukazały historię Józefa Jedynaka – cenionego harmonisty. Pani Alicja Jedynak ofiarowała na rzecz Gminnego Centrum Kultury w Drelowie pięknie utkany i zdobiony ręczną makramą obrus, za który serdecznie dziękujemy i obiecujemy solennie o niego dbać, tak by służył kolejnym pokoleniom.

Rozmowy poprowadziły i zarejestrowały: Wiesława Zaremba – dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Drelowie, Anna Ostapiuk oraz Angelika Magier – instruktorzy GCK w Drelowie.

Wędrówka przez czas – z wizytą w Szóstce

28 września 2017 r. odbyło się drugie spotkanie w ramach działania „Wędrówka przez czas”. Dziś dzięki pomocy i zaangażowaniu Jana Dąbrowskiego – Radnego Gminy Drelów,  spotkaliśmy się w Szóstce, a swoimi wspomnieniami obdarzyły nas:

  • Franciszka Waszczuk z d. Korniluk
  • Zuzanna Magier z d. Bobruk

Panie snuły opowieści o życiu w dawnej wsi: dzieciństwie, panieństwie, obrzędach weselnych i świątecznych, pracy na gospodarstwie i pracy zarobkowej, budynkach gospodarczych i wystroju wnętrza chaty. Szeroko rozwinęły temat II wojny światowej z perspektywy mieszkańców wsi Łózki (gdzie dorastała p. Franciszka Waszczuk), Ossowy i Przegalin (gdzie wychowała się p. Zuzanna Magier) oraz Szóstki, gdzie informatorki przeprowadziły się po zamążpójściu. P. Franciszka Waszczuk nawiązała do przejazdu tzw. „partyzantki kołpakowej” przez Łózki, co tym bardziej skłania Gminne Centrum Kultury do dalszych badań terenowych w celu odkrywania i dokumentowania historii naszego regionu.

  Rozmowę przeprowadziły i zarejestrowały: Wiesława Zaremba – Dyrektor GCK w Drelowie oraz Angelika Magier.

Serdecznie dziękujemy za poświęcony nam czas, za ciepłe przyjęcie i bardzo serdeczna atmosferę. Mamy nadzieję, że to nie jedyna wizyta w Szóstce!

Wędrówka przez czas – z wizytą w Worsach

Kolejne spotkanie z najstarszymi mieszkańcami Gminy Drelów w ramach działania „Wędrówka przez czas” przeprowadziliśmy w Worsach, dzięki uprzejmości i pomocy ze strony Radnej Gminy Drelów Doroty Grzeszuk oraz Kierownik BS w Drelowie Wandy Matejek. 30 listopada 2017 r. spotkaliśmy się w dużym gronie osób, tak jak my – zafascynowanych dawnymi dziejami. W sentymentalną podróż zabrali nas mieszkańcy Wors:

  • Stanisław Ołtuszyk w towarzystwie córki Wandy, zięcia Andrzeja i wnuka Kamila
  • Janina Matejuk z d. Korolczuk
  • Wanda Sposób z d. Muszyńska
  • Dorota Grzeszuk z Wors

Wspomnienia tych przemiłych osób pozwoliły nam posiąść wiedzę o dawnym życiu w Worsach, codziennej pracy w gospodarstwie, pracy zarobkowej, zwyczajach i obrzędach związanych z najważniejszymi świętami. Poznałyśmy szczegóły związane z oprawą wesela, wieczorkami tanecznymi, darciem pierza,  chodzeniem na traczki, koszeniem zboża, a nawet tworzeniem „zastrzeszaków i głowaczy”, w czym nie miał sobie równych pan Stanisław. Usłyszałyśmy piękne pieśni i przyśpiewki. Serdecznie dziękujemy za możliwość przeprowadzenia i zarejestrowania rozmowy. Mamy nadzieję, że spotkamy się wkrótce po raz kolejny, ponieważ bogactwo tematów nie zostało jeszcze wyczerpane.

Rozmowę prowadziły: Wiesława Zaremba – Dyrektor GCK w Drelowie oraz Anna Ostapiuk – instruktor.

DO GÓRY