PREV
NEXT

Organizacja „Nasze Orły”

Organizacja „Nasze Orły”
utworzona w 1939 r.

Informacje o organizacji „Nasze Orły” można znaleźć na stronach:

1. Echo katolickie – artykuł zredagowany przez ks. Sebastiana Mućkę, wikariusza parafii Drelów
http://www.echokatolickie.pl/index.php?str=100&id=11713

2. Parafia Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Drelowie – szeroki materiał o dzialalności ks. Karola Wajszczuka i organizacji „Nasze Orły”
http://www.drelow.siedlce.opoka.org.pl/wajszczuk/konsp.htm

3. Orły Drelowskiej Ziemi – ks. Sebastian Mućka 

http://www.opoka.org.pl/biblioteka/P/PS/echo201644-pamiec.html

4. Rocznik Międzyrzecki t. 23-24, „Wspomnienie o bagnoskich zakładnikach 19.IX.1942 r.” Feliks Olesiejuk, str. 137-156
http://bbc.mbp.org.pl/publication/3353

 Członkowie organizacji „Nasze Orły” – cześć ich pamięci!

Ks. Karol Leonard Wajszczuk s. Piotra
Jan Ciechowski
Stanisław Daniluk
Jan Dąbrowski s. Jana
Bolesław Hawryluk syn Józefa
Antoni Kot
Stefan Kowalczuk s. Mikołaja
Jan Kozłowiec s. Piotra
Józef Krawiecki
Bazyli Łaźko
Adolf Młynarczuk s. Józefa
Jan Saczuk
Tomasz Stańczuk s. Marka
Feliks Szafrański

Ks. Karol Leonard Wajszczuk s. Piotra

 • Urodzony: 03.11 1887 r. w Siedlcach
 • Aresztowany: 03.05.1940 r.
 • Zmarł: 28.05. 1942 r. w Dahau w wieku 54 lat
 • Numer więźnia: 22572
 • Zamieszkały: Siedlce, Drelów
 • Od 26.04.1919 r. proboszcz parafii Drelów
 • 8.11.1936 r. uczestniczył w odsłonięciu pomnika POW w Łózkach
 • Jeden z inicjatorów organizacji „Nasze Orły” działającej na terenie Drelowa i Łózek

Stanisław Daniluk

 • Urodzony: 28.03.1909 r.
 • Aresztowany: 10.07.1942 r. w Łózkach
 • Zmarł: 12.10. 1942 r. w Radzyniu Podlaskim
 • Osadzony w więzieniu gestapo w Radzyniu Podlaskim, gdzie torturowany i bity zmarł w czasie śledztwa w wieku 33 lat.
 • Wyznanie: katolik
 • Zamieszkały: Łózki
 • Zawód: rolnik
 • Matka: Marianna z domu Gruszka
 • Ojciec: Józef zam. Augustówka
 • Rodzeństwo: Jan, Czesław, Irena, Lucjan
 • Żonaty: żona Wiktoria z domu Jakimiuk (ur. 29.12.1912 r. – zm. 11.04.2002 r.)
 • Potomstwo: syn Stanisław (ur. 17.10.1934 r. – zm. 26.07.2017 r.)
 • W 1939 r. w momencie wstąpienia do organizacji miał 30 lat.

Informacji szczegółowych w dniu 20 października 2017 r. udzieliła pani Bożena Czarnecka, wnuczka Stanisława Daniluka.

 
Jan Ciechowski

(Cichowski lub Cich)

 • Urodzony: 05.10.1898 r. w Łózkach
 • Aresztowany: 31.12.1940 r. w Łózkach
 • Przyjazd do obozu: 09.01.1941 r.
 • Zmarł: 08.02.1941 r. w Oświęcimiu w wieku 42 lat
 • Numer więźnia: 8941
 • Wyznanie: brak informacji
 • Zamieszkały: Łózki
 • Matka: Marianna (?)
 • Ojciec: Józef
 • Żonaty: Klara – ur. 12.08.1896 r., zm. 28.07.1969 r. w Prusach (woj. Wrocławskie)
 • Rodzeństwo: Marianna i Stanisława
 • Potomstwo: Janina Siłaczuk, zam. Łózki, łączniczka, zm. 1993 r., pochowana w Drelowie; Jadwiga Olejarz, ur. 1924 r., zm. 2015 r. woj. wrocławskie; Danuta Rostkowska, ur. 1935 r., zm. 2006 r. woj. wrocławskie
 • W 1939 r. w momencie wstąpienia do organizacji miał 41 lat.
 • Według ustnych przekazów istnieje domniemanie, iż został aresztowany 19 grudnia 1940 r.

Jan Dąbrowski s. Jana

 • Urodzony : 8.02. 1920 r. w Łózkach
 • Aresztowany : 31 .12.1940 r. w Łózkach
 • Przyjazd do obozu: brak informacji
 • Zmarł : 30.07. 1941 r. w Oświęcimiu
 • Numer więźnia: brak informacji
 • Wyznanie: katolickie
 • Zamieszkały: Łózki
 • Matka: Anna Dąbrowska z d. Sieczka, , ur. ok. 1897 r. (materiał z aktu chrztu Jana Dąbrowskiego – syna), nazwisko po drugim mężu Karwacka, zm. (?), pochowana na cmenatrzu w Drelowie
 • Ojciec: Jan Dąbrowski, ur. ok. 1892 r. (materiał z aktu chrztu Jana Dąbrowskiego – syna)
 • Kawaler
 • W 1939 r. w momencie przystąpienia do organizacji miał 19 lat.
 • Rodzina Dąbrowskich posiadała młyn – wiatrak. Drewniany dom rodzinny Jana Dąbrowskiego znajduje się w Łózkach, w chwili obecnej niezamieszkały. Obok znajduje się kapliczka przydrożna.
 • Z osobistych wspomnień ludzi żyjących istnieje  domniemanie, iż został aresztowany 19 grudnia 1940 r.

Bolesław Hawryluk syn Józefa

 • Urodzony: 26.05.1914 r. w Łózkach
 • Aresztowany: 31.12.1940 r. w Łózkach
 • Przyjazd do obozu:30.07.1941 r.
 • Zmarł: 6.11.1941 r. w Oświęcimiu w wieku 27 lat
 • Numer więźnia: 19474
 • Wyznanie: katolik
 • Zamieszkały: Łózki
 • Zawód: rolnik
 • Matka: Marianna
 • Ojciec: Józef
 • Rodzeństwo: Helena Marczuk, ur. 1925 r.; Stanisława Bielecka, Władysław (?)
 • Kawaler
 • W 1939 r. w momencie przystąpienia do organizacji miał 25 lat.
 • Według ustnych przekazów istnieje domniemanie, iż został aresztowany 19 grudnia 1940 r.

Jan Saczuk

 • Urodzony: 25.06 lub 31.10.1902 r. w Łózkach (?)
 • Aresztowany: 25.09.1942 r. w Łózkach
 • Przyjazd do obozu:03.02.1943 r.
 • Zmarł: 7.07.1943 r. w Oświęcimiu w wieku 41 lat
 • Numer więźnia: 99843
 • Wyznanie: brak informacji
 • Zamieszkały: Łózki
 • Zawód: rolnik
 • Matka: brak informacji
 • Ojciec: brak informacji
 • Rodzeństwo: Czesław
 • Stan cywilny: brak informacji
 • Potomstwo: brak informacji
 • W 1939 r. w momencie wstąpienia do organizacji miał 37 lat.
 • Według ustnych przekazów istnieje domniemanie, iż został aresztowany 19 grudnia 1940 r.

Antoni Kot

 • Urodzony: 14.10.1898 lub 15.10.1899 r. w Kąkołownicy –według rejestru więźniów w Oświęcimiu
 • Aresztowany: 31.12.1940 r. w Łózkach
 • Przyjazd do obozu:31.07.1941 r.
 • Zmarł: 29 lub 30.03.1942 r. w Oświęcimiu
 • Numer więźnia: 19473
 • Wyznanie: brak informacji
 • Zamieszkały: Łózki
 • Zawód: rolnik
 • Matka: brak informacji
 • Ojciec: brak informacji
 • Rodzeństwo: brak informacji
 • Stan cywilny: brak informacji           
 • Potomstwo: brak informacji
 • W 1939 r. w momencie wstąpienia do organizacji miał 40 lat.
 • Według ustnych przekazów istnieje domniemanie, iż został aresztowany 19 grudnia 1940 r.

Jan Kozłowiec s. Piotra

 • Urodzony: 21.12.1913 r.
 • Aresztowany: 25.09.1942 r. w Łózkach
 • Zmarł: 1985 r., pochowany w Drelowie
 • Wyznanie: katolik
 • Zamieszkały: Drelów
 • Zawód: brak informacji
 • Matka: Anna z d. Zacharuk
 • Ojciec: Piotr
 • Rodzeństwo: brak informacji
 • Żonaty: Marianna z d. Hołoweńko z Rogoźnicy
 • Potomstwo: Jan, Janina Romaniuk z Łózek, Kazimiera Kozlowiec z Łózek, Wanda Siemińska z Międzyrzeca Podl, Krystyna Struczyk z Szóstki
 • W 1939 r. w momencie wstąpienia do organizacji miał 26 lat.
 • Jedyny ocalały z organizacji „Nasze Orły”

Stefan Kowalczuk s. Mikołaja

 • Urodzony: 25.11.1901 r. w Drelowie
 • Aresztowany: 25.09.1942 r. w Drelowie
 • Przyjazd do obozu: 03.02.1943 r.
 • Zmarł: 07.07.1943 r. w Oświęcimiu w wieku 42 lat
 • Numer więźnia: 99823
 • Wyznanie: katolik
 • Zamieszkały: Drelów
 • Zawód: rolnik
 • Matka: Pelagia z d. Samulak
 • Ojciec: Mikołaj Kowalczuk
 • Miał pięcioro rodzeństwa: Michał, Józef, Marianna, Katarzyna, Antonina
 • Jako najmłodszy syn przejął ojcowiznę.
 • Prezes Stronnictwa Ludowego, protokolant Spółdzielni Rolniczo – Pszczelarskiej w Międzyrzecu Podlaskim
 • W 1939 r. w momencie wstąpienia do organizacji miał 38 lat.

Józef Krawiecki

 • Urodzony: 10.09.1915 r. w Łukowisku
 • Aresztowany: 25.09.1942 r. w Drelowie
 • Przyjazd do obozu:03.02.1943 r.
 • Zmarł: 7.05.1943 r. w Oświęcimiu w wieku 28 lat
 • Numer więźnia: 99825
 • Wyznanie: brak informacji
 • Zamieszkały: Drelów
 • Zawód: młynarz
 • Matka: brak informacji
 • Ojciec: brak informacji
 • Rodzeństwo: brak informacji
 • Żonaty: brak informacji
 • Potomstwo: Janina i (?)
 • W 1939 r. w momencie wstąpienia do organizacji miał 24 lata. Tymczasowy kierownik grupy inicjatywnej. Prowadził sklep.

Adolf Młynarczuk s. Józefa

(Młynarczyk – według rejestru więźniów w Oświęcimiu)

 • Urodzony: 6.06.1898 r. w Misiach
 • Aresztowany: 25.09.1942 r. w Drelowie
 • Przyjazd do obozu: brak informacji
 • Zmarł: 7.07.1943 r. w Oświęcimiu
 • Numer więźnia: brak informacji
 • Wyznanie: katolickie
 • Zamieszkały: Drelów
 • Zawód: krawiec  
 • Matka: Feliksa z d. ?
 • Ojciec: Józef
 • Najprawdopodobniej miał przyrodnie rodzeństwo – Kazimierz
 • Żonaty: Karolina z d. Zieniuk z Drelowa
 • Potomstwo: Maria Halina Leśniczuk z Drelowa, Józef, Stanisław (Stanisław pochowany w Drelowie)
 • W 1939 r. w momencie wstąpienia do organizacji miał 41 lat.
 • Dom rodzinny obecnie zamieszkuje córka Maria wraz z mężem Leśniczukowie

Tomasz Stańczuk s. Marka

 • Urodzony: 10.09.1912 r.
 • Aresztowany: listopad 1940 r. w Komarówce Podlaskiej
 • Przyjazd do obozu: 09.01.1941 r.
 • Zmarł: 9.05.1941 r. w Oświęcimiu
 • Numer więźnia: 8954
 • Wyznanie: brak informacji
 • Zamieszkały: Drelów
 • Zawód: nauczyciel
 • Matka: brak informacji
 • Ojciec: brak informacji
 • Rodzeństwo: brak informacji
 • kawaler                           
 • W 1939 r. w momencie wstąpienia do organizacji miał 27 lat.

Feliks Szafrański

 • Urodzony: 14.12.1900 r. Dubica (?)
 • Aresztowany: 25.09.1942 r. w Drelowie
 • Przyjazd do obozu:03.02.1943 r.
 • Zmarł: 07.07.1943 r. w Oświęcimiu w wieku 43 lat
 • Numer więźnia: 99849
 • Wyznanie: brak informacji
 • Zamieszkały: Drelów
 • Zawód: brak informacji
 • Matka: brak informacji
 • Ojciec: brak informacji
 • Rodzeństwo: brak informacji
 • Żonaty: brak informacji
 • Potomstwo: brak informacji
 • W 1939 r. w momencie wstąpienia do organizacji miał 39 lat.

Bazyli Łaźko

(Lasko – wg rejestru więźniów w Oświęcimiu)

 • Urodzony: 12 lub 19.04.1891 r. w Przechodzisku (bądź Szóstce?)
 • Aresztowany: 25.09.1942 r. w Drelowie
 • Przyjazd do obozu:brak informacji
 • Zmarł: 19.03.1943 r. w Oświęcimiu w wieku 52 lat
 • Numer więźnia:  brak informacji
 • Wyznanie: brak informacji
 • Zamieszkały: Drelów
 • Zawód: kowal, miał własną kuźnię
 • Matka: brak informacji
 • Ojciec: brak informacji
 • Rodzeństwo: brak informacji
 • Żonaty: brak informacji
 • Potomstwo: brak informacji
 • W 1939 r. w momencie wstąpienia do organizacji miał 48 lat.

Materiał jest w ciągłym uzupełnieniu – zapraszamy ponownie!
Adnotacja „brak informacji” oznacza brak danych lub dane niepotwierdzone.

Gminne Centrum Kultury w Drelowie
zwraca się z prośbą o pomoc w uzupełnieniu materiału –
wspólnie dopowiedzmy historię…

DO GÓRY