PREV
NEXT

Koło Gospodyń Wiejskich z Wors „Worsianki”

Koło Gospodyń Wiejskich z Wors „Worsianki”
Ilość członkiń: 15
Przewodnicząca: Zuzanna Zalewska
Data rejestracji w ARiMR: 21 grudnia 2018 roku

HISTORIA

Koło  Gospodyń Wiejskich  w Worsach  powstało  w latach  60-tych  XX wieku. Na Przestrzeni lat skład Koła Gospodyń ulegał  zmianom, zmieniały się również jego przewodniczące. Działalność KGW miała na celu urozmaicanie życia mieszkankom Wors, które w sposób aktywny  uczestniczyły w różnego rodzaju kursach m.in.: gotowania, pieczenia, masarskim, przetworów. Członkinie Koła Gospodyń zajmowały się również organizacją bufetów, zabaw, spotkań, degustacji potraw oraz wycieczek m.in. do Łańcuta i okolic.

Z perspektywy czasu niezwykle interesującym zjawiskiem jest zespołowy chów kurczaków podejmowany przez członkinie Koła: kobiety w parach  pełniły dyżury dobowe przy kurczakach, następnie dzieliły się po równo dorosłymi już osobnikami. W 1968 roku ze środków pieniężnych, zgromadzonych przez Koło Gospodyń Wiejskich  w Worsach, zakupiono pralkę typu „Frania” do publicznego użytku. Przy kole gospodyń funkcjonowała również wypożyczalnia naczyń, początkowo lokowana w domach Członkiń. Wraz z rozwojem działalności oraz lokalnej infrastruktury została przeniesiona do Domu Ludowego w Worsach.

DZIAŁANIA

Dziś KGW z Wors  jest bardzo prężnym Kołem i chętnie uczestniczy w uroczystościach gminnych i powiatowych. Współpracuje z Kołami Gospodyń i Zespołami Ludowymi z terenu gminy i okolic, od wielu lat współpracuje również z Gminnym Centrum Kultury w Drelowie. Koło  na przestrzeni ostatnich lat  było współorganizatorem wielu imprez o charakterze regionalnym,  np.  Dożynki Gminne w miejscowości Worsy w 2013 roku, Majówka Smaków Tradycyjnych w 2011 r. czy inicjatywa Od pola do stoła, realizowana w 2014 roku.

Członkinie Koła  mają  dużo chęci i zapału  do działania, chętnie uczestniczą w różnych warsztatach,  np. filcowania, wyrobu kwiatów z krepiny, origami.  Rokrocznie   wyplatają wieniec dożynkowy , który prezentują na Dożynkach Gminnych, Powiatowych i Parafialnych. W okresie wielkanocnym wyplatają  palmy oraz przygotowują pisanki, które prezentują podczas Niedzieli Palmowej  w Żerocinie. Praca oraz zaangażowanie mieszkanek Wors zostały wielokrotnie docenione  i nagrodzone.

OSIĄGNIĘCIA:

  • 2012 – I miejsce w Konkursie na Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy podczas dożynek gminnych
  • 2013 – I miejsce w Konkursie na Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy podczas dożynek powiatowych
  • 2020 – I miejsce w Konkursie na Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy podczas dożynek gminnych
DO GÓRY