PREV
NEXT

Koło Gospodyń Wiejskich z Łózek

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH Z ŁÓZEK
Ilość członkiń: 22 osoby
Przewodnicząca: Urszula Samorewicz
Data rejestracji w ARiMR: 23 maja 2019 roku

HISTORIA

Koła Gospodyń Wiejskich z Łózek powstało w 1936 roku, prawdopodobnie liczyło wówczas około 20 osób. Członkinie Koła we własnych gospodarstwach przeprowadzały różne kursy gotowania, pieczenia, przeróbki mięsa na wyroby masarskie. Uczyły się hodować i tuczyć świnie, sprowadziły nowe rasy kur (tzw. zielononóżki) i w roku 1937 zakupiły pierwszą we wsi klepaczkę lnu. W 1947 r. Koło Gospodyń Wiejskich w Łózkach zostało przemianowane na Koło Kobiet Związku Samopomocy Chłopskiej, które było popierane przez władze ludowe i miało szersze pole działania. W roku 1948 zorganizowano na koszt państwa trzymiesięczny kurs szycia i kroju, w którym wzięło udział 30 dziewcząt i kobiet. W roku 1949 roku zorganizowano, także na koszt państwa, ochronkę dla dzieci. Również w tym roku Członkinie z własnych  składek zakupiły chorągiew kościelną,  która jest w użytkowana do chwili obecnej.

Reaktywacja Koła Gospodyń Wiejskich w Łózkach nastąpiła 19 października 1957 roku. Koło wykazywało w całym okresie swej działalności aktywność społeczną. Organizowano kursy gotowania, wypieku ciast i przyrządzania potraw wigilijnych, masarskie oraz garmażeryjne, kursy kroju i szycia. Istotne były również spotkania połączone z odczytami i pokazami. W latach  sześćdziesiątych  dużą uwagę poświęcono sprawom kultury.  Organizowano dochodowe zabawy taneczne, bez alkoholu, poprzedzone przedstawieniami amatorskimi, przygotowanymi wspólnie z gronem nauczycielskim. Sztukę odgrywały same kobiety, które często występowały jako mężczyźni a sztuki wystawiane były również w sąsiednich miejscowościach. Oprócz  grupy teatralnej istniał również zespół śpiewaczy, grupa wyjeżdżała na konkursy, wypożyczając stroje z Muzeum Zamkowego w Lublinie.

KGW zespołowo sprowadzało nasiona oraz sadzonki krzewów, kwiatów  i drzew owocowych, brało też udział w konkursach na temat „Uprawy warzyw i ogródków kwiatowych”. Nasiona i sadzonki wykorzystywano w przydomowych ogródkach. Dzięki zaangażowaniu członkiń sprowadzano do Łózek kurczaki oraz mieszanki paszowe dla piskląt. Ówczesne KGW zajmowało się organizowaniem okazjonalnych zabaw tanecznych, związanych np. z dniem kobiet, sylwestrem czy andrzejkami. Organizowano również wiele wycieczek.

WSPÓŁCZESNOŚĆ

Od momentu udostępnienia pomieszczenia w Domu Ludowym w Łózkach, w 2009 roku, członkinie Koła prowadzą częste spotkania. Początkowo były to okazje do wspólnych rozmów przy kawie, z czasem przerodziły się w spotkania zespołu śpiewaczego oraz warsztaty artystyczne. Jako pierwsze odbyły się warsztaty tworzenia techniką orgiami, papierowikliny oraz kwiatów z bibuły i krepiny, które były zorganizowane przy współpracy z Gminnym Centrum Kultury w Drelowie. Panie nabyte umiejętności zaczęły wykorzystywać  do robienia wyrobów  dekoracyjnych, które posłużyły do dekoracji zainspirowane prowadzonymi zajęciami,  zaczęły  same szukać nowych pomysłów. Niektóre z kobiet, m.in. ozdabiają  bombki i jaja wielkanocne, wykorzystując do tego różne techniki artystyczne. Wykonują również wyroby na szydełku.

W 2011 r. KGW z Łózek wspólnie z GOPS z Drelowa zorganizowało wieczorek taneczny połączony ze śpiewem kolęd oraz „Jasełkami” wystawionymi przez uczniów ze szkoły. W październiku 2012 r. wraz ze Stowarzyszeniem „Przyjazna wieś Łózki” zorganizowano spotkanie biesiadne, podczas którego  zaprezentowały się Zespoły Ludowe oraz okoliczni artyści. Podczas jednego ze spotkań, Józefa Słupczewska przekazała dla członkiń Koła technikę tkania na krosnach tzw. siutarz. Technika wykonywania barwnych, finezyjnych splotów na krośnie dziewiarskim, technika znana i przekazywana od pokoleń. Ramki do siutarzu ofiarowała Irena Zgorzałek. Panie wyspecjalizowały się w tej technice rękodzieła i tworzą na krosnach misterne wzory wyrobów, które służą jako serwety, poszewki a także jako elementy garderoby np. torebki, ponczo. W 2012 r. w Domu Ludowym w Łózkach w ramach projektu unijnego, przygotowanego przez pracowników GCK w Drelowie powstała Pracownia Rękodzieła Ludowego, w której organizowane są warsztaty siutarzu. Pierwsze warsztaty odbyły się w szkole podstawowej w Łózkach. Wystawę prac wykonanych przez członkinie Koła zorganizowano podczas ,Dni Drelowa. Przeprowadzono również warsztaty wyjazdowe   do  Ośrodka  Szkolno – Wychowawczego w Radzyniu Podlaskim. KGW z Łózek wzięło udział w „IV Dniach z Aniołami w Radzyńskiej Krainie Serdeczności” w 2015 r., prezentując gotowe wyroby oraz kolejne etapy wyplatania na krosnach. Z projektu, Koło Gospodyń pozyskało doposażenie Domu Ludowego w postaci stołów i krzeseł, naczyń oraz sprzętu AGD. W  roku 2010  członkinie KGW założyły Zespół Śpiewaczy. Zespół zadebiutował pierwszy raz śpiewając kolędy, stopniowo do repertuaru dołączono pieśni wielkopostne, patriotyczne, piosenki biesiadne, ludowe i inne. KGW z Łózek uczestniczy od wielu lat w obchodach Niedzieli Palmowej w Żerocinie, biorąc udział w konkursie na najpiękniejszą palmę wielkanocną. Wspólnie z Gminnym Centrum Kultury w Drelowie Koło organizuje  „Święto  pieczonego  ziemniaka  z kukurydzą w tle”, na które zaprasza koła gospodyń z innych wsi z gminy Drelów, a także mieszkańców Łózek . Członkinie  KGW przygotowują  potrawy z ziemniaków i kukurydzy.  Zebrani miło spędzają czas, biorąc udział w zabawach sportowych oraz we wspólnym  śpiewaniu.
W ostatnich latach działalność  Koła rozszerzyła się o  uczestnictwo w imprezach organizowanych przez GCK w Drelowie, np. udział w ,,Dniach Drelowa”  (przygotowanie różnych potraw oraz promocja rękodzieła) oraz w Dożynkach Gminnych – organizacja stoiska z potrawami regionalnymi oraz wystawą prac członkiń  i starszego pokolenia. Tradycją stało się wicie wieńca dożynkowego, zarówno tradycyjnego jak i nowoczesnego. KGW z Łózek już dwukrotnie zdobyło I miejsce na dożynkach gminnych, uczestniczyło również w dożynkach powiatowych w Janowie.

12 listopada 2016 r. Koło Gospodyń Wiejskich z Łózek obchodziło  Jubileusz 80 – lecia swojej działalności. Z tej okazji w Domu Ludowym w Łózkach członkinie Koła, zarówno seniorki jak i działające obecnie, przy wsparciu Władz Gminy Drelów oraz Gminnego Centrum Kultury w Drelowie, zorganizowały imprezę jubileuszową.

DO GÓRY