PREV
NEXT

KULTURA LUDOWA

Tereny gminy Drelów, jak i jej mieszkańcy noszą nazwę „Bagnosze”. Tyczy się to grupy etnokulturowej, zajmującej tutejszą okolicę. Lokalna ludność od początku była niejednorodna pod względem narodowościowym i wyznaniowym, ze względu na płynne granice Rzeczpospolitej. Gmina Drelów była zamieszkana przez ludność polską i rusińską, wyznawców katolicyzmu, prawosławia oraz wiary unickiej, która stanowi niezwykle istotną część kultury i historii Drelowa oraz pobliskich miejscowości. Tutejsi posługiwali się gwarą chachłacką – swoistym skrzyżowaniem języka polskiego z językami Europy Wschodniej. Wszystkie te komponenty przekładały się na charakterystyczne obyczaje, obrzędy, cechy pojawiające się w muzyce tradycyjnej, oraz pozostałe płaszczyzny życia codziennego.

DO GÓRY