PREV
NEXT

Koło Gospodyń Wiejskich z Zahajek „Czerwone Korale”

Koło Gospodyń Wiejskich z Zahajek „Czerwone Korale”
Ilość członkiń: 12
Przewodnicząca: Anna Wróbel
Data rejestracji w ARiMR: 3 czerwca 2019 r.

HISTORIA

Koło Gospodyń Wiejskich z Zahajek powstało w 1961 r., założyły je pracownice Spółdzielni Mleczarskiej. W początkowej fazie działalności dokonano zakupu pierwszej zastawy stołowej (12 półmisków, 30 kompletów sztućców oraz 30 szklanek), która od tego momentu była przechowywana przez członkinie i wypożyczana mieszkańcom Zahajek. Z dochodów z organizowanych przez KGW zabaw tanecznych, dokupowano kolejne elementy zastawy.

Kobiety spotykały się w świetlicy, gdzie organizowano wieczorki poświęcone kursom kulinarnym, masarskim i cukierniczym. Spotkania koła, a także kursy gotowania i pieczenia prowadzono także w domach niektórych członkiń KGW (np. kurs pieczenia w 1969 r.). Praktykowano rękodzieło, robienie na drutach i szydełku, przędzenie, tkactwo (barwne pasiaki i prześcieradła na krosnach oraz chodniki ze szmatek), hafciarstwo. Członkinie Koła w latach 1970 – 80 prowadziły zapisy na kurczaki sprowadzane dla mieszkańców – jest to również stałym elementem obecnej działalności. Koło współpracuje także ze środowiskiem kościelnym: zakupiono dwie chorągwie kościelne, uszyto proporczyki służące do dekoracji wsi podczas uroczystości kościelnych, m.in. przejazdu obrazu Matki Bożej Kodeńskiej przez miejscowości gminy Drelów. Od pierwszych dożynek gminnych w Drelowie członkinie Koła wiły piękne wieńce dożynkowe, niejednokrotnie zdobywając główne nagrody. Zahajkowskie wieńce przybierały różne formy: para kosiarzy, wiatrak, dzwon, serce i korona. Panie prezentowały się w jednakowych strojach uszytych z własnych środków finansowych, na które składały się spódnice, białe bluzki i fartuszki.

WSPÓŁCZESNOŚĆ

W miarę upływu lat do Koła Gospodyń dołączały kolejne aktywne członkinie. W 2003 r. wyodrębniono Zespół Śpiewaczy „Czerwone Korale”, który obecnie jest jedną z wizytówek gminy Drelów.

W 2003 rozpoczęto remont Domu Ludowego w Zahajkach, stopniowo modernizując go i wyposażając. Oficjalne otwarcie sali nastąpiło w 2010 r. Od tego momentu Dom Ludowy stał się miejscem spotkań dla członkiń Koła, podczas których m.in. wykonano dekoracje ścienne z papierowikliny. Organizuje się w nim zabawy andrzejkowe, sylwestra, a także ognisko integracyjne pod hasłem „Pieczony ziemniak” (pierwsze z nich odbyło się jeszcze w latach 80-tych). Obecnie co roku odbywa się tam Jesienne Spotkanie z Folklorem, na które zapraszane są zespoły śpiewacze z gminy i okolic.

Członkinie Koła aktywnie uczestniczą we wszelkich uroczystościach i wydarzeniach gminnych (m.in. dożynki, Niedziela Palmowa w Żerocinie), warsztatach rękodzieła organizowanych przez Gminne Centrum Kultury Drelowie, przystąpiły również do projektu „Smaki Gminy Drelów” (GCK w Drelowie). Żywa jest tam tradycja wicia wieńca dożynkowego – panie zdobywają wysokie lokaty w dożynkach gminnych, powiatowych, wojewódzkich i prezydenckich (I miejsce w 2004 r. w Spale). Kultywowany przez KGW jest również zwyczaj wicia palmy wielkanocnej. Niektóre członkinie pielęgnują tradycje rękodzielnicze poprzednich pokoleń, tj. misterne pisanki tradycyjne (skrobane)i współczesne (ażur i relief), wyroby szydełkowe i haft krzyżykowy.

OSIĄGNIĘCIA

Konkurs na Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy:

2003 – I miejsce na dożynkach gminnych

I miejsce na dożynkach powiatowych

2004 – I miejsce na dożynkach powiatowych

II miejsce na dożynkach wojewódzkich

I miejsce na dożynkach ogólnopolskich

2005 – I miejsce na dożynkach gminnych

I miejsce na dożynkach powiatowych

I miejsce na dożynkach wojewódzkich

2006 – I miejsce na dożynkach gminnych

I miejsce na dożynkach powiatowych

I miejsce na dożynkach wojewódzkich

2007 – nagroda specjalna na dożynkach gminnych

I miejsce na dożynkach powiatowych

2008 – I miejsce na dożynkach gminnych

II miejsce na dożynkach powiatowych

2010 – I miejsce na dożynkach gminnych

I miejsce na dożynkach powiatowych

III miejsce na dożynkach wojewódzkich

2013 – I miejsce na dożynkach gminnych

2014 – I miejsce na dożynkach powiatowych

2020 – I miejsce na dożynkach gminnych (w kategorii wieniec współczesny)

DO GÓRY